Kundalinienergin i Kärlekens tjänst

Föreläsning Nya Jorden 26 November 2017, 14:30-16:30
Hälsans Hus, Stockholm


Manereia Hanuman SOL berättar om sitt andliga uppvaknande och hur kundlinienergin aktiverades i hans kropp när han började se Gud i allt. Han delar med sig av hur han kombinerar sitt andliga liv med vardagens praktiska sysslor. Vi gör en meditation där Manereia kopplar upp sig på källan och vägleder oss. Med hjälp av våra guider kanaliserar han vad som skall ske under meditationen där vi får möta kärlekskraften inom oss själva.

Manereia är gift, har 3 barn och arbetar som civilingenjör. Han kombinerar detta med att arrangera och deltaga i olika andliga retreats där alla som vill komma närmre kärlekskraften får chansen att göra detta. Manereia kanaliserar mycket starka energier och få är oberörda efter att utfört andliga övningar tillsammans med honom. Manereias uppdragsgivare är Lord Vishnu, Manereia menar att Vishnu finns i alla och servar alla oavsett religion och trosuppfattning. Han menar att kärleken har många namn och att det är samma kraft som finns i allt och alla oavsett vad man kallar det eller hur man uttrycker det.

För mer info och anmälan se www.nyajorden.se
5 möten som aktiverar & inspirerar Själen!

Åsa Miljand som är Nya Jordens grundare har bjudit in fem inspirerande föreläsare som kommer att berätta om sitt egna andliga uppvaknande och arbete under varsin fristående gästföreläsning. Föreläsningarna hålls vid fem söndags eftermiddagar under hösten -17 och våren -18, i vackra lokaler på Hälsans Hus i Stockholm. Samtliga inbjudna gästföreläsare har på sitt egna unika sätt gått igenom andliga uppvaknanden som på ett eller annat sätt förändrat deras relation både till det inre och det yttre livet. Framför allt är detta en serie möten med människor som funnit det gudomliga inom sig själva på ett grundläggande sätt, som själva har haft transformerande andliga och mystiska upplevelser. Människor som har upplevt hur dimensionerna öppnat upp sig och hur världarna smält samman.De har vaknat upp till ett Universum som kommunicerar, pulserar och samskapar tillsammans med dem utifrån ett öppet hjärta. Men vägen dit har inte alltid varit bara ljus.

Till vem riktar sig Nya Jorden Föreläsningsserie? Det här en serie föreläsningar som inte bara passar den som själv är intresserad av andligt uppvaknande. Som Dipl.Psykosyntesterapeut kan jag varmt rekommendera dessa föreläsningar till alla som arbetar med människor, psykologi eller filosofi på något sätt. Dessa föreläsningar passar också dig som söker, som längtar och som känner en odefinierad "hemlängtan" eller tomhet i livet. Att våga följa den inre rösten och välja ett liv utifrån själens anvisningar är inte alltid så lätt. Ibland kan andliga uppvaknanden skapa stora kriser i våra liv, som fullständigt får oss att tappa fotfästet och där djup ångest, oro och smärta kommer upp til ytan. Det är inte ovanligt att det som utlöser våra andliga uppvaknanden är traumatiska upplevelser och händelser i det yttre. Det kan i sådana lägen vara väldigt värdefullt att höra andra tala om sina upplevelser och insikter, som kanske kan visa vägen eller bidra med hopp och en aning om ett helt nytt Universum som väntar inom oss bara vi börjar minnas.

Syftet är också att visa på människans vidd och djup, och hur unika våra individuella vägar är på livets resa. Den mänskliga upplevelsen tar sig oändliga uttryck, och det finns inte bara en väg som vi alla skall gå. Den enda sanning som finns är den som finns djupt inom våra unika hjärtan.

Kom och låt dig aktiveras, inspireras & minnas vem Du egentligen är!

  • SÖNDAG 26 NOV 2017 - Manereia Hanuman Sol
  • SÖNDAG 25 FEB 2018 - Susanna Thelin Schmidt
  • SÖNDAG 25 MARS 2018 - Caroline Yazi
  • SÖNDAG 22 APRIL 2018 - Anna Larsson
  • SÖNDAG 3 JUNI 2018 - Åsa Miljand

    Tillbaka till Projekt Sol - Aktiviteter