Var
Alla projekt SOL aktiviteter hålls i Projekt SOL ladan utanför Växjö om inte annat anges. Vägbeskrivning fås via mail.

Anmälan till Projekt SOL aktiviteter
Om inte annat sägs i beskrivningen av aktiviteten så sker anmälan via mail till


Informationsgaranti
Alla officiella Projekt SOL aktiviteter annonseras på denna hemsida, du behöver inte leta någon annanstans.
Hemsidan uppdateras efterhand som nya aktiviteter dyker upp.
Tillbaka till - Om Projekt Sol