Kristuskraftens Återkomst

Ett workshop i uppstignings-serien med Susanna och Manereia

Kom och var med att locka fram och förlös Kristuskraften vi alla har tillgång till djupt där inne.

Under meditativa former gör vi detta genom ett inre arbete både i oss själva och i grupp. Vi vägleds in i meditation där vi får möta oss själva och kraften. Vi drar upp och förlöser denna kraft, låter det Nya Barnet födas inom oss. Vi jobbar med enkla rörelser och toner, vi släpper taget och tillåter att det händer. Vi landar sedan mjukt, blir omhändertagna och vaggade.

Med detta arbete förlöser vi inte bara den Nya Människan utan hjälper även Moder Jord att förlösa den Nya Jorden, vilka vi sedan ska befolka.

Vi har stärkt vår gudomliga feminina kraft för att bjuda in den ”nya” högsta gudomliga maskulina kraften att integreras i oss. Vi har jobbat med att balansera dessa två ursprungsenergier för att gå in i Unity och nu är vi och tiden mogen för att ta emot frukten av denna förening: Det Nya Barnet, Nya Jorden. Med Kristuskraftens återkomst i denna tid är vi redo att ta steget fullt ut och ta emot saligheten. Låta fröet till Nya Barnet spira i oss i kärlek och tillit. Välkommen!

”Vilka är vi?”, säger ni. ”Vilka är vi?” Ja en dag ska ni förstå när slöjan lagt sig. Ni går fortfarande genom vatten och torka för att påfresta ert system med dåliga energier. Vad ni nu behöver är att avlägsna detta beteende och se vad ni har med er i ryggsäcken hemifrån. Ja vad har ni med er från ert ursprung? ”Vad är ni?” är rätta frågan. ”Vad?” Ni ska komma i kontakt med ert innersta mål och syfte. Ni ska komma i kontakt med ert fokus. En inre känsla ska sprida sig i din kropp för att du ska förstå din härkomst. I DETTA LJUS ÄR DU FÖDD. Bortom” (gn Susanna)

”Ni har nu kommit så långt i er vandring att det är dags för er att ta ställning; vilken väg vill du gå i livet? Världen runt om er är i stark gungning, marken rämnar och allt är turbulent. Avslöjanden efter avslöjanden avlöser varandra om sakernas egentliga natur och egots begär som ligger bakom. Är du redo att släppa taget, att bli fri? Kristuskraften strålar nu starkare för var dag ner över jorden och dess barn, ni är vid en tidpunkt, vilken också kan bli en vändpunkt för er som vågar släppa taget, som vågar trotsa egots begär om mer! Vilka är ni? De fria eller egots slavar? Är du redo att ta ställning nu och blir fri, eller rycks du med när vargarna ylar, när alla skyller på alla och ingen vill ta sitt eget ansvar? Denna dag kommer jag att vara extra närvarande hos er, hos er som är redo men som behöver lite hjälp på vägen, att våga släppa taget, att våga ta emot. Att våga erkänna att det finns något större, att säga ja till Kristuskraften, den sanna lyckans kraft med så många namn, det kristallinska språnget, ursprungskraftens återkomst här på jorden. Med det gudomliga feminina och gudomliga maskulina balanserat är ni redo att förenas i era kroppar så att jag Kristusbarnet kan födas, så min kraft kan få lysa igenom allt. Det som då återstår kommer snabbt upp till ytan, ytan där förlåtelsen och försoningen kan ske. Där återfödelsen till en ny era blir till verklighet. Det är till detta vi nu bjuder in er till. Kom och låt Susannas och Manereias kanaler förmedla Kristuskraften till er som är redo att ta emot. Kom och fortsätt er väg mot de nya tider som vissa kallar himmelriket och det som vi kallar Sanningens Sanning, att allt är ett och att nu rensar vi ut och tar ett kollektivt språng rakt mot ursprungskällas djupaste Sanning. Ett nytt liv öppnar sig, det gamla rasar. Smärtan hjälper oss på vägen till vägs ände. Där står vägskyltarna. Vilken väg väljer du? Jag Kristus Ananda” (gn Manereia)

”… Det barn som kom i ett frö, nedkastat till Jorden från fallen frukt. Ett ostron likt en pärla är först då man tittar in. Öppna ni och värna blitt om varjes stjärna i varje frö. En ny i världen, en ny i början. En skapnings grundsats i brådan tid. Bortom” (gn Susanna)


Manereia Hanuman Sol och Susanna Thelin Schmidt började samarbetet 2016 då de hade en workshop i uppväckandet och integreringen av The Sacred Union of the Divine Masculine and the Divine Feminine. 2017 fortsatte de med fristående workshops i UNITY’s tecken, öppnandet mot att se oss själva i varandra och arbetet med att lyfta Solskivan upp ur Titikakasjön i Andesbergen. Under dessa workshops använder de sig var för sig av olika verktyg och metoder från olika traditioner, metoder de själva praktiserat på olika sätt. Här förenas de på ett unikt sätt. Det är dags för alla människor och kulturer att förenas, för att hitta hem i Ett. Dessa starkt uppkopplade workshops hålls på svenska och mycket spontant tillåts att hända alla som är där.

Om kursledarna:
MANEREIA HANUMAN SOL har lång erfarenhet med att arbeta med Kundalinienergin som aktiverades i hans kropp för 10 år sedan efter att ha börjat utöva Bhakti yoga och se Gud i allting. Han är yogalärare och healer, kanaliserar starka healingkrafter från Universum och assisterar mänskligheten och Moder Jord i uppstigningen till högre dimensioner. Läs mera om Manereia på www.projektsol.se.

SUSANNA THELIN SCHMIDT är samtals-och själsterapeut, multidimensionell kanal för budskap och energier, healer, spiritual teacher och internationell energiarbetare för Moder Jords uppstigning. I och med att hon har kontakt med alla dimensioner har hon förmågan att jobba i en unik kombination av shamanska metoder och universella energier. Läs mera om Susanna på www.youare.se

Antal deltagare: max 20 pers.

OBS! Kom i god tid för att landa innan workshoppen sätter igång kl 11.

LUNCH: Ca 1 timme. Vi rekommenderar att ta med egen mat och äta den på plats.

TIPS PÅ SAKER ATT TA MED:
Lunchmatsäck och/eller annat energitillskott under dagen.
Vattenflaska
Kristaller om du önskar att ladda ner energierna i dessa.
Tofflor/varma sockar, extra tröja om du känner dig frusen efter att ha varit i höga energier

PLATS: Stockholm Kundaliniyoga center, Reimersholmsgatan 79, 117 40 Stockholm


Tillbaka till Projekt Sol - Aktiviteter