Kundalinitransformationen
Mars 2010

Inledning

Genom tiderna har evolutionen utvecklat jorden och dess invånare till var vi står i dag. Evolutionen har anpassat jordens varelser för de hot och möjligheter som finns för att på detta sätt överleva och fortsätta den ständiga förvandlingen/transformationen mot fullkomlighet. Vårt största hot nu är oss själva och människans egoism, vår oförmåga att se till helheten och att inse att det är vi själva och ingen annan som skapar den situation vi befinner oss i. Vår girighet riskerar att ödelägga inte bara oss själva, utan hela planeten och dess invånare. Vi människor har begåvats med ett medvetande och min övertygelse är att även djur, växter, jorden själv samt hela Universum har ett medvetande om än på ett annat plan än det vi själva besitter. Våra individuella medvetanden är också en del av de olika grupp­medvetanden som finns både lokalt, globalt och universellt. Det är vårt eget medvetande och då främst vårt undermedvetna, samt de olika gemensamma medvetanden runt om oss som styr våra handlingar. Allt detta medvetande som finns i och runt om oss upplever nu ett starkt hot mot vår existens och mobiliserar på alla plan inför den nödvändiga förändring som krävs för att överleva.

När det nu står klart för allt fler att den nuvarande samhällsordningen i grunden inte är hållbar söker fler och fler svaret på vad det är som fattas. Många har slagit in på den andliga vägen för att söka svaret inom sig själva. Andlighet kan uttryckas på många olika sätt och har alltid funnits med i människans historia och kan ses som ett grundläggande mänskligt behov. De olika religionerna i alla dess former är enligt min mening en följd av detta behov. Tyvärr har många religionsutövare utnyttjat situationen och byggt upp regelverk, maktstrukturer m.m. för att, oftast omedvetet, tillfredställa sina egna egon och kontrollbehov. Detta har lett till att många inte längre kan se igenom till det Gudomliga kärleksbudskapet som alla religioner ursprungligen bottnar i. Fler och fler lämnar religionen och slänger då tyvärr även ofta ut sitt grundläggande behov av andlighet utan att inse det. Andra stannar kvar och klarar av att se igenom till kärleksbudskapet och kan på så sätt fortsätta att få sin andliga tillfredställelse tillgodosedd genom religionerna, medan andra stannar kvar av ren rädsla.

 

I brist på andlighet har vi hittat andra ”gudar” som vi dyrkar och vältrar oss i;

-          prylar och konsumtion

-          status och karriär

-          makt och kontroll

-          jakt på att ständigt synas och få uppmärksamhet, fåfänga

-          sex och spelmissbruk

-          alkohol och droger

-          upplevelser

-          m.m.

 

I grund och botten sysslar vi med ovanstående för att försöka tillfredställa vårt grundläggande behov av att komma hem och få kontakt med vårt ursprung, det Gudomliga. Tyvärr inser vi inte detta utan hoppas omedvetet på att komma hem genom att tillfredställa de yttre materiella behoven och sinnena.

För närvarande utnyttjas endast ca. 10 % av människans hjärna, detta faktum har förbryllat många. Vi har alltså en enorm potential inom oss själva om vi bara kunde komma åt den. Min känsla är att kundalinikraften som ligger vilande i våra olika chakran och då främst i rotchakrat är en nyckelspelare i rollen att tända upp de slumrande resurser vi har i våra hjärnor. Men givetvis kan det finnas andra mekanismer också. När denna gömda kraft har fått transformera oss så har vi tagit ett stort evolutionistiskt språng och utvecklat och expanderat vårt medvetande till en sådan grad att vi inte längre kan vara egoistiska. Ej heller kommer vi längre känna oss separerade från Gud, Källan eller Alltet. När hela eller större delar av hjärnan väcks upp och det kosmiska medvetandet sprids på jorden, kan vi inte längre utföra handlingar som strider mot det gemensamma. Då är vi fullständigt medvetna om att allt är ett och att det jag orsakar min nästa orsakar jag också mig själv. Allt jag sänder ut får jag tillbaka. Så har det alltid varit, men tyvärr har få på djupet insett detta, även om nuvarande mänsklighet länge har varit det på spåret.

Det är alltså dags att med Universums hjälp ta det nödvändiga språnget, och att med kundalinikraftens hjälp aktivera vår slumrande hjärna, bränna våra egon, och bygga framtiden. Kundalinikraften kommer att tändas i fler och fler av oss, dels på grund av trycket från de olika medvetandena runt oss, men även från den energihöjning som jorden just nu utsätts för. En höjning iscensatt av det gemensamma universella medvetandet som kommer att leda till allt fler och fler individuella aktiveringar, som automatiskt även kommer att trigga andra att aktiveras, en kedjereaktion kommer att startas. Alla individer kommer inte att klara detta, ty när egot skall brännas finns risk att hela kroppen och dess energi- och nervsystem bränns upp om man inte genom ödmjukt arbete har förberett sig, öppnat upp och gjort sig ren inför det nya. Men det är inte farligt att dö, det har vi gjort så många gånger förr. På detta sätt kan vi var och en åter få födas tillbaka till denna underbara skolplats där vi liv efter liv utvecklar våra medvetanden i strävan mot fullkomligheten.

Kundalinikraften är en extremt stark kraft, som om det går fel när den släpps lös lika gärna kan döda som att förlösa. Det finns allt för många människor som lidit mycket stor skada av felaktigt eller för tidigt utlöst kundalini, vägen är kantad av ”vrak”. Jag kan därför inte rekom­mendera någon att på ett forcerat sätt själv försöka utlösa elden, den kommer att tändas av sig själv när individen är redo för det. Detta är dock inte samma sak som att avråda från andliga övningar eller olika typer av yoga- och meditationsövningar vilka är mycket bra vägar att förbereda sig på inför den dag när elden skall släppas lös och bränna bort det som då kvarstår av orenheter och blockeringar.

Flera själar har tidigare visat vägen; Jesus, Buddha och Mohammed var några av dom. Andra kallades Profeter, Genier eller Helgon. Nu kommer det att bli fler som skall få genomgå denna medvetande­höjning, åtminstone till viss del, och som får vara med om att skapa framtiden genom ett mycket stort evolutionistiskt språng. Det är i alla fall vad jag tror.

Ingen kundaliniresa är den andra lik, det jag beskriver här är mina egna vunna erfarenheter och uppfattningar, vilka kan vara helt annorlunda för andra. Anledningen till att jag ger ut denna text är för att dela med mig av mina erfarenheter till de som är intresserade av vad andligt arbete kan resultera i, ett resultat som har varit känt inom de flesta mysterietraditioner sedan urminnes tider men som för de flesta idag är okänt. Inte heller vill jag pådyvla någon min trosuppfattning, jag anser att alla har rätt att tro vad de vill och att vägen hem kan ta sig många olika uttryck och former.

I denna bok berättar jag min historia om hur jag efter att ha gått i väggen kom in på den andliga banan och hur det gick till när kundalinin väcktes upp i min kropp. Vad detta sedan kommer att leda till vet jag inte, men det känns som om det här är det viktigaste som hittills hänt mig i livet, det är därför jag vill dela med mig av det. Jag vill även påpeka att min hemresa ingalunda är fullbordad, men väljer ändå att redan nu ge ut denna berättelse som en milstolpe på vägen.

Boken är uppdelad i två delar. I del 1 berättar jag min historia i kronologisk ordning och med stöd av dagboksanteckningar. I del 2 diskuterar jag lite mer sammanfattande om mina egna vunna erfarenheter i ämnet.

 

I allra största ödmjukhet - Kärleken skall segra.

Swadhyaya Manereia SOL


Tillbaka till Projekt Sol - Kundalinitransformationen