TRANSFORMATION YOGA

Du kan inte rädda världen, den enda du kan rädda är dig själv, endast så kan du rädda världen.

Människans överlevnad är nu hotad av dess egen girighet och oförmåga att älska fler än de närmsta. Ett nödvändigt språng måste tas i människans medvetenhetsutveckling för att rädda situationen.

Projekt SOL är en del i denna räddningsplan. Låt Transformera dig och ditt medvetande för att skapa den nya tiden då människan skall börja älska varandra på riktigt igen, då vi inte längre gör skillnad på eller utnyttjar varandra eftersom vi då vet att allt är ett och att det jag orsakar andra orsakar jag också mig själv.

Projekt SOL’s vision är att samla ett antal människor som vill jobba med sin egen inre Transformation och tillsammans göra olika övningar såsom ; yoga, healing, sång, bön, mantran, bhakti, energiövningar, sharing m.m. för att släppa taget om det gamla och släppa in det nya.

TRANSFORMATION YOGA vänder sig till dig som vet att yoga är mer än bara fysiska övningar, för dig som vill ta ett steg närmre återföreningen med dig själv/ditt sanna jag/ det Gudomliga. Projekt SOL jobbar med Bhaktiyoga och andra Transformerande Yogatekniker för att Transformera oss själva. På så vis skapar vi den nya världen inifrån oss själva.

Vi träffas på olika sätt och under olika former. Du avgör själv på vilket sätt du vill jobba med din egen Transformation. Besök oss då och då på våra arrangemang eller var med och bygg upp en lite mer intim SOL-gemenskap där vi träffas mer regelbundet.

Under varje TRANSORMATION YOGA träff så händer det som skall hända. Innehållet utformas ”spontant” och av sig själv. Våra Guider går in och ser till att vi gör det som skall göras för att det som skall hända skall hända. Alla är med och medverkar i energiutbytet, transformationen sprids inte bara i gruppen utan även globalt.

Välkommen att bli en TRANSFORMATION YOGI du med.

För våra aktiviteter, håll utkik på Aktiviteter


Tillbaka till Projekt Sol - Om Projekt Sol