Den vita Hästen. - 2008-11-01.

  På den yttersta dagen kommer jag ridande på den vita Hästen, klädd i purpur och guld. Förebådad av Örnen, min vän. Denna Harmageddons dag skall komma till var och en, i tur och ordning, när han är redo att stiga över trösklen, de andra får vänta i Livets hårda skola, ur vilken ingen kommer levande i från. Enda vägen ut är genom mig. Förtrösta i vetskapen om detta under ökenvandringen mot Paradiset.