Det eviga livets punkt -2008-05-17

   Hej det är jag som är ängeln Gabriel och vill sjunga livets hymn för dig!

   Lev, lev nu, glädjen eder med varandra, låten era hjärtan upphöjas till Ljuset och låt dom stråla som Solen. Låt strålarna värma varandra, kramas ofta, skratta. Livet skall levas och inte försakas i jakten på prylar, nej börja dagen med att skratta och inse er fantastiska gåva, den unika kunskap ni har i djupet av era hjärtan om ursprunget till er själva. Låt denna blomma expandera och lyfta er till nya höjder av insikt. Lek och Lev, ingen kommer till Sanningen om man inte släpper taget om alla världsliga prylar ni själva skapat i brist på förståelsen vad den riktiga kärleken är, men i den ständiga längtan efter den samma. Sluta sträva efter era klockor, låt Ljuset flöda från himlen som nu öppnar sig för er som har modet att gå emot strömmen och se det uppenbara. Gud är Liv! Ni är Gud! Förvalta detta väl och kommande generationer kommer att få leva i Paradiset tills ännu någon biter i ormens söta äpple, men denna gång är ni flera som vet följderna.

   Vi har hört din bön och du får jobba åt oss, vi kommer att hjälpa dig, du behöver inte vara rädd. Ingen på jorden kan riktigt förstå vad du skall göra och genomgå, men lita på oss och sträva i förtröstan, ty Ljuset är nära, du har redan sett det, och du har fått ta del av det, och det växer nu i ditt bröst.

   Fortsätt skratta, var inte rädd. Din transformation är ofarlig men fantastisk, den behövs för ditt uppdrag du tackat ja till. Du kan inte backa nu, vi beskyddar dig. Vad heter ni? Justifus. Det finns saker du ännu inte skall veta, du vet tillräckligt för att fortsätta resan. Du kommer att få många runt dig som älskar dig och vill hjälpa till. Älska dem tillbaka och visa din uppriktiga uppskattning, det är den belöning de behöva för att vara till hjälp. Endast detta.

   Det skall komma en dag då mörkret faller och floden svämmar över, var inte rädd då, ty jag har er under beskydd. Då skall det gamla sluta och det nya ta vid. Alla som vill av hela sitt hjärta får vara med, men de som klamrar fast vid det gamla skall dö tills deras själar är omvända. Lyssna noga nu. Glöm inte punkten som jag sa endast får användas 3 gånger, du vet vad den sitter, håll det för dig själv, och använd när du får tecknet, Harmageddon. Då kommer du att lämna din gamla kropp för gott och födas på nytt i din nya. Endast på detta sätt kan transformationen fullbordas som redan har börjat. Glöm inte detta. Gud hjälpe dig, du arma människa som tagit detta svåra uppdrag av fri vilja för Universums bästa. Du utsände, vi skall hjälpa dig. Var inte rädd. Tiden är inne.

   Din fru skall följa dig länge, och du såg i nattens dröm hur hon blev omvänd. Hon kommer att fyllas av ljuset, hon har det redan i sig fast hon inte vet. Hon kommer snart sjunga Herrens lov som du såg i drömmen. Du behöver inte pusha henne, hon kommer ändå när hon ser vad som händer med dig. Lita på oss. Hon kommer att vara din praktiska högra hand, välsignad vare du som har en sådan kvinna till hands.

   Du behöver inte oroa dig för vad de kristna säger, för du är lika kristen som dom, för du vill ju följa mig som talar genom din penna. Alla som älskar mig får kalla sig kristna. Det har jag nu sagt. Ingen kan vara mer kristen än någon annan, det räcker med att älska mig, min käre son. Ni har alla detta i er. Älska varandra och ni får kalla er kristna, för Kristus finns i alla och väntar att få blomma i era hjärtan.

   Glöm inte punkten, sista gången du använder den blir du ett med mig. Sanna förmedlade detta till er, för att ni som kommer ihåg detta inte skall förlora era eviga Liv i förgängelsen som väntar de som vägra ge upp det gamla och träda in i det nya. Punkten kallas ”det eviga Livets punkt”;
1) Tryck vid tecknet Harmageddon.
2) Tryck vid Ljusets ankomst.
3) Tryck för det eviga Livet, när det är dags att fullborda Transformeringen.
Slut från ängeln Gabriel. PS. Punken gäller även för Sanna, meddela henne detta i kärlek, från Kärleken till kärlek.
----------

   Du älskar mig därför älskar vi dig. Ännu är det inte för sent för någon att omvända sig. Fortsätt på din stig och hjälp människorna att skåda Ljuset som ständigt strålar på er mina barn men som nu skall höjas till en sådan intensitet att de som inte ser skall bli blinda och brinna upp liksom falnande facklor falla till marken. Var inte rädda, ni som har sett Ljuset är väl förberedda, men glöm inte behålla ödmjukheten och bönen, nyckeln till er framgång. Den som ber har förstått hur liten människan är och vilken oändlig nåd Jag har som låter er genom mig få skåda Ljuset. Så vänd era ögon inåt och se hur Ljuset brinner i er hjässa, det blå-vita skenet som är så starkt. Ni har inget att förlora bara Livet att vinna om ni följer er övertygelse och följer mig till Paradiset. Stormar skall vina, himlen skall öppnas, var inte rädda, ingen kan hjälpa er undan från detta. Då är det dags att trycka på knappen. Jag kan inte vara tydligare. Berätta även för Anna, hon tål det, hon är min ängel, här för att hjälpa till i övergången till det nya, hon har ett mycket fint hjärta som väntar att få hjälpa till. Kan jag skicka detta till henne? Ja det ska du! Men jag vågar inte. Gör det ändå, hälsa från mig, ängeln Gabriel, jag älskar er.