Januari 2007
Ditt Ljus.

Genomlys mig med Ditt Ljus,
låt mig dricka den Gyllne bägaren på Bergets topp.

Fyll mig med Din glans.

Med vässat Svärd stiger jag ner i Ditt svarta hål
-passerar
–nalkas Evigheten.

–Du håller mig i handen så jag inte faller i den störtbranta glashala trappan.