Frågor och Svar 2014-12-31

När svaren inte längre är intressanta
tar frågorna slut


Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar