Min Bön - 2008-01-04

Herren Gud min Skapare. Giv mig kraft att ödmjukt genomföra detta mitt uppdrag Du mig givet.
Ge mig tålamod i motgång och ödmjukhet i framgång.
Hjälp mig att se människorna som de Kärleksvarelser som de är, hjälp mig att inte dömma någon, ej heller mig själv, ty vi jobbar alla efter bästa förmåga.
Bevara mig från egots frestelser, utan låt mig ödmjukt få tjäna Dig och dina Ljussjälar.
Tack för att jag får vara ett av alla Dina verktyg i Din kosmiska Kärleksplan som är oändligt mycket större än jag någonsin kan begripa.
Hjälp oss jordvarelser att hela vår moder så att hon kan fortsätta föda oss i Din Kärlek.
Amen


Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar