Nyfödd 2014-06-17

Utan identitet
kryper det nyfödda barnet ut i världen
... omgiven av vita trollsländor