December 2006
Pölen -Själarnas pilgrimsgång.

Inne i skogen finns en pöl, ett ställe där cirkulationen tar paus. Ett andningshål. Hålet finns där, alla ser det inte; en del springer förbi, en del går runt, andra plumsar rakt i. Tänk om jag fick bära dig!

I den frusna ytan har cirkulationen tagit sin paus, den ständiga cirkulationen. Vilar vackert i väntan på transformationen, att åter få dansa den eviga dansen.

Allt får sin mening, allt går igen.

-- Vi har setts förut!