Stillheten - 2013-10-09

I stillheten finns ingen tid
Tiden spänns upp av rörelse
Bakom allt finns stillhetens ocean

Finn den - Bada i den

I evigheten finns ingen tid,
just så är det - vet det - sök det - bli det
Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar