Public Record Upgrade Sync 2017-02-10

Utfallet av nattens ”Public Record Upgrade Sync”;

Ni är nu tillräckligt många för att kunna gå vidare i processen, första steget sätts nu i sjön. Ni som är redo vet, ni har redan under korta stunder sett 3:d upplösas i dimma. Detta är koordinatsystemet som bryggar dimensionerna, stanna kvar i det tillståndet när det uppenbaras, släpp taget och följ med till nästa kontrollstation.
/13%/

Anubis på uppdrag av Högsta Rådets ”ascension process committee”Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar