Treenighetens öga 2017-01-11

Vi har kommit för att hjälpa er, vet det. Samla era krafter till en gemensam ansträngning för att nå nya mål. Mål som ni själva satt upp för ert kollektiva uppvaknande, som nu är iscensatt i er dimension dit ni stigit ner, i materiens värld, för att utforska vilka ni egentligen är. Våga vara i nuet, våga släppa tankarna på vad som är gott och ont, för det vet ni inte. Sluta att döma. Inget kan gå fel. Allt är rätt och fel på samma gång. Det är detta som är Acceptans. Öva på det enskilt och öva i grupp. Sluta att döma.

Vindarna ska storma, sitt då stilla, förbli i balans. Rycks inte med när vargarna ylar, det blir er prövning! Sitt still, se på, reflektera och inse att allt inte är som det ser ut. Vet att det finns något högre. Vänta. Invänta oss. Ja det blir en uppdelning, ett frekvens-skifte, alla ska inte med upp, alla ska inte stanna kvar. Det är ditt hjärtas val. Gå ner i ditt hjärta och stanna där, där vet du vem du är. Där sår du fröet till ditt eget öde i denna materiella värld. Öva dagligen i meditation att bara vara, inte döma, så småningom inte tänka, sedan bara vara. Detta är viktigt.

Ja, i pyramiderna fanns treenighetens öga, kommunikationskanalen med det eviga, det genomskinliga plasmat. Då fick ni gå in i oss genom den kanalen. Nu har fler förvärvat denna förmåga, ett treenighetens öga har öppnats i deras skalle, i det som ni kallar hjärnan. Hjärnan är egentligen en kommunikationskanal både till det eviga och till det gemensamma medvetandet. Dessa människors inre öga tar nu över pyramidernas fokalpunkts-uppdrag. Det genomskinliga plasmat, ingången, navelsträngen, har nu förflyttats till de som kommit hit för att bära detta. Vi är några stycken, utklädda i människokött. Ni kan inte se skillnad på oss, ni behöver bara veta att så är. Ni behöver inte veta vilka vi är. Vi finns här tillhands för att hjälpa er, vi är en kanal till det högre, förklädda i människokött. Vår frekvens ska nu klinga så starkt så att alla som är redo kommer att höra det och dras till oss. Där får ni utbildning i ert inre, där blir ni en av oss. Sedan får ni gå ut i världen och vibrera, sprida er kunskap genom att bara finnas, genom att bara vila i hjärtat, genom att vara nöjda som ni är. Det andra dukar sedan under i sina egna begär.

När lavan rinner, stormarna viner, haven höjs och jorden försvinner; stilla då er, ta fram er acceptans, sök er till nya marker och lev i fred. Därifrån bygger vi den nya mänskligheten.

Ni behöver ingenting veta, för ni vet redan inuti er. Förleds inte att försöka analysera med hjärnan, det leder bara fel. Acceptera, var bara det ni redan är.

Hermes Trismegaitos/Toth en del av Hathor kanalen. Var hälsad.Tillbaka till Projekt Sol - Swadhyayas anteckningar